Žemės ūkio kooperatyvas „Lietuviško ūkio kokybė“ 2019-2020 m. įgyvendino projektą „Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimas ir realizavimas“

Kooperatyvas vienija narius, kai kurie iš jų turi Viešosios įstaigos „Ekoagros“ išduotus sertifikatus nacionalinės kokybės produktams, kurie suteikia teisę išvardintus produktus sertifikate ženklinti NKP ženklu „KOKYBĖ“. Kooperatyvas taip pat bendradarbiauja su 500 tiekėju dvišalių sutarčių pagrindu, gaminančių 30 NKP produktų ir apie 50 Eko produktų.

Projekto tikslas – vartotojų tarpe populiarinti kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, didinti jų žinomumą, šviesti vartotojus, didinti jų sąmoningumą, parodant šios Lietuvoje užaugintos/pagamintos produkcijos išskirtinumą, privalumus prieš įprastu būdu užaugintą/pagamintą produkciją.

Projekto metu įvykdytos 2 informacinės kompanijos: -šalies savaitraštyje „Savaitė“ publikuoti 10 reklaminių maketų, 2 straipsniai, lrytas.lt rubrikoje publikuoti 16 straipsnių, 6 vaizdo reportažai, reklaminiai skydeliai (2 mln.)

Įgyvendinus projektą, pasiekti rezultatai:
– Išaugęs vartotojų, žinančių apie kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus skaičius, padidėjęs sąmoningumas.
– Augantis kokybiškos produkcijos poreikis, didėjančios gaminimo/auginimo apimtys.

Projekto remėjas – LR žemės ūkio ministerijos lėšomis.

Comments are closed.